Mirjam Oosterman

  Terug naar overzicht Werkzaamheden Mirjam is gespecialiseerd onderwijsadviseur, orthopedagoog generalist en GZ-psycholoog van Cedin. “In mijn dagelijkse praktijk geef ik trainingen over kindgesprekken in teams en bovenschools aan leerkrachten uit het basisonderwijs en docenten in het Praktijkonderwijs. Ik werk op scholen samen met de intern begeleider, directeur en teams aan het effectiever inrichten van […]

Yvonne Okken

  Terug naar overzicht Werkzaamheden Yvonne Okken werkt als orthopedagoog bij Cedin in Emmen. “Ik voer zowel diagnostiek als behandeling uit bij kinderen en jongeren, waar ook ouders en (indien nodig en/of wenselijk) school bij worden betrokken. Ik ben zorgvuldig, betrokken en cliëntgericht; ik luister goed en vind het belangrijk om goed aan te sluiten […]

Yasmeen Tawafra

  Terug naar overzicht Werkzaamheden Ik werk als orthopedagoog en dyslexiebehandelaar bij Cedin. Als dyslexiebehandelaar ondersteun ik kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie door hen wekelijkse behandelingen te geven. De behandelingen zijn gericht op lezen en spellen, maar daarnaast heb ik ook aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van het kind. Daarnaast ben ik als orthopedagoog gekoppeld […]

Willemijn Schokkenbroek

Terug naar overzicht Werkzaamheden Willemijn Schokkenbroek werkt als (basis-) psycholoog bij Cedin in de zorgpraktijk Oude Pekela. Ze houdt zich bezig met uiteenlopende hulpvragen van ouders over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen, het onderzoeken van de mogelijke aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis en het bieden van hulp en behandeling bij het oplossen van problemen […]

Valeska van der Loo – Hekman

Terug naar overzicht Werkzaamheden Ik ben al ruim 7 jaar met veel enthousiasme binnen Cedin werkzaam als dyslexiebehandelaar en sinds een jaar ook als Letterster-orthopedagoog. Vanuit Cedin behandelen wij kinderen met ernstige dyslexie binnen de omgeving waarin zij leren. Wij komen wekelijks op school om met kinderen te werken aan het lezen en spellen. Hierdoor […]

Titia Nossin – Bouma

Terug naar overzicht Wat doet de praktijkhouder? De praktijkhouder is het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen, ouders, scholen en verwijzers.  De praktijkhouder kan worden benaderd voor uiteenlopende vragen over diagnostiek, behandeling en begeleiding. Binnen de praktijk is de praktijkhouder werkzaam als leidinggevende en regiebehandelaar. De aanmeldgesprekken (triage) binnen de jeugdzorg (jeugdwet uitgezonderd dyslexie), worden gedaan door […]

Teda Sietsma

Terug naar overzicht Werkzaamheden Teda is Orthopedagoog bij Cedin.

Simone van Vliet

Terug naar overzicht Werkzaamheden Ik ben werkzaam als psycholoog/dyslexiebehandelaar bij Cedin. Hiervoor geef ik wekelijks individuele dyslexiebehandelingen aan basisschoolleerlingen in Friesland. Ik vind het belangrijk dat kinderen weer plezier krijgen in lezen en spellen en daardoor met meer zelfvertrouwen naar school gaan. Ik hoop hen door middel van de individuele behandelingen meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid […]

Sharon Schouwstra

Terug naar overzicht Over Sharon Schouwstra Ik ben Sharon Schouwstra en ik ben werkzaam als pedagoog en ambulant begeleider bij Cedin. Dit houdt hoofdzakelijk in dat ik begeleiding bied aan kinderen, jongeren en/of ouders die aanlopen tegen problemen in de ontwikkeling, zoals een mogelijke DSM classificatie of sociaal-emotionele problemen en graag ondersteuning willen hierbij. Dit […]

Sandra Reitsma

  Terug naar overzicht Werkzaamheden Sandra Reitsma is Orthopedagoog bij Cedin in de tak van jeugdzorg. Samen met de ouders en school van het aangemelde kind, is zij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar. Vanaf de intake tot afsluiting is zij betrokken bij het systeem en zijn de taken […]