Onderwijs

De druk op de leerkracht door het passend onderwijs en de transitie jeugdzorg is toegenomen.  Van de leerkracht wordt nog meer verwacht om te kijken wat elk kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Bij cognitieve, gedragsmatige of gezinsproblemen kunnen allerlei instanties en experts het kind verder helpen.

Een leerkracht heeft bijvoorbeeld te maken met schoolartsen, maatschappelijk werkers, de jeugdhulp, jeugd GGZ en specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid of dyslexie.  Wij begrijpen dat handelingsadviezen gericht op het individuele kind niet altijd rekening houden met de context van de klas en de visie van de school. Wij weten ook dat er thuis het nodige moet gebeuren. Wij zorgen ervoor dat verwachtingen tussen thuis, school en ons als zorgaanbieder op elkaar zijn afgestemd. Wij maken afspraken die ieder binnen zijn of haar taak en context kan waarmaken. Daarmee helpen we thuis en op school.

In samenspraak met de ouders, leerkracht en intern begeleider worden de vragen rond de ontwikkeling van een kind geanalyseerd. Wij geven passende, handelingsgerichte adviezen. We zoeken altijd naar oplossingen die passen bij de leerling, de groep en de school.

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van laagdrempelige ondersteuning binnen het onderwijs.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

    Wil je direct een zorgtraject aanmelden?

    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..