Ondersteuning voor leerlingen met een lichamelijke beperking

Het Paramedisch Onderwijsteam van Cedin geeft advies en kortdurende ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben om optimaal mee te doen binnen het onderwijs. Het team is gespecialiseerd in problemen rondom motoriek, lichamelijke en cognitieve beperkingen, langdurige ziekte, spraak-taal, sensorische informatieverwerking. Het doel is het scheppen van de voorwaarden voor optimale deelname van de leerling aan het leerproces.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

  • Thijs heeft moeite met het maken van zijn schoolwerk omdat het schrijven moeilijk voor hem is. Kan er onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van zijn schrijfproblemen? Hoe kunnen we met hem oefenen? Is het verstandig om hem op de computer te laten werken?
  • Femmy heeft motorische problemen, ze kan niet goed op het reguliere schoolmeubilair zitten. Welk meubilair is voor haar geschikt? Hoe kunnen we speciaal meubilair aanvragen?
  • Joost valt op door zijn motoriek, en valt hierdoor uit in tempo. Hoe kan school hierin ondersteunen? Hoe voorkomen we pestgedrag?
  • Mark heeft diabetes. Sinds kort heeft hij een insuline pomp. Wat moet ik als leerkracht weten over deze pomp? Wat mag ik wel en niet? Hoe te handelen in noodsituaties? Hebben zijn glucosewaarden invloed op zijn leerprestaties?

Lees hier meer over het Paramedisch Onderwijsteam.

 

Samenwerkingsverbanden

Zeven samenwerkingsverbanden in Groningen en Drenthe zorgen er gezamenlijk voor dat scholen in deze provincies waar nodig gebruik kunnen maken van paramedische onderwijsdiensten. De ondersteuning wordt door hen bekostigd.

Het Paramedisch Onderwijsteam werkt in opdracht van het Samenwerkingsverband. Scholen in cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het samenwerkingsverband en komen in aanmerking voor consulten van het paramedisch onderwijs team. Cluster 1 scholen (gericht op leerlingen met een visuele beperking) en cluster 2 scholen (slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS) vallen hierbuiten. Deze aanvragen kunnen wij dus niet in behandeling nemen.

Contactpersonen

Meer informatie?

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam.

Wij sturen de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail naar je toe.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..

Welkom op de website van Cedin Zorg.

We zijn continu bezig om onze informatievoorziening te verbeteren. Door onderstaanden velden in te vullen zijn we in staat om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen.

We gebruiken deze informatie alleen voor interne doeleinden.