Thuiszitten is balen

Niet naar school gaan valt niet mee. Vaak heb je het nodige aan je hoofd. Je wilt wel maar het lukt gewoon niet. Misschien verveel jij je stierlijk op school.  Of voel je angst om naar school te gaan. Vrienden  maken wil soms niet lukken. Soms weet school geen raad met jou. Vaak is het een combinatie van alles. Wij kunnen jou, je ouders en school helpen, zodat jij weer naar school kunt.

Er zijn vaak meerdere redenen tegelijkertijd waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten.

Het kind heeft psychiatrische problemen. Er zijn gedragsproblemen. Het ontbreekt in de thuissituatie aan structuur. Of jullie zijn in afwachting van opvang/ toelaatbaarheidsverklaring voor S(B)O/ VSO. Je loopt op tegen een muur van bureaucratie.  Ook de  overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) is soms de aanleiding waardoor kinderen thuiszitten. Hoogbegaafde kinderen lopen er soms tegen aan dat zij zich vervelen( onvoldoende uitdaging) op school.

Thuiszitten is vaak een complexe problematiek. Wij ontrafelen het probleem samen met het kind, ouders en school. Wij pakken de problemen integraal aan. We zorgen voor een integrale aanpak, waarbij we gebruik maken van de verschillende expertises die wij in huis hebben.

De financiering van een thuiszitters traject kan samengesteld worden vanuit middelen van de jeugdzorg en passend onderwijs.

Wanneer er een psycholoog of psychiater nodig is , is  financiering vanuit de Jeugdzorg mogelijk. De jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van gemeente waarin het kind woont. Om te kunnen helpen hebben wij als hulpaanbieder een verwijzing nodig van een deskundige in bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of een gebiedsteam, van een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts op basis van professionele standaarden.

Na zo’n verwijzing staat nog niet precies vast welke (behandel-)vorm van jeugdhulp (dus welke voorziening) een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft. In de praktijk is het de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychiater) zelf, die na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is. Deze bepaalt dus de inhoud van de zorg en hij bepaalt zijn oordeel mede op de protocollen en richtlijnen die voor een professional de basis van zijn handelen vormt.
Wij als hulpaanbieder moet zich daarbij houden aan de algemene afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie én met de regels die de gemeente bij verordening heeft gesteld over het vrij-toegankelijke en niet vrij-toegankelijke deel van het aanbod. Op deze manier kan de gemeente op een hoger niveau sturen op de inzet van jeugdhulp.

Wanneer de problematiek te herleiden is tot de onderwijs situatie is financiering mogelijk uit de middelen van het passend onderwijs.

Een combinatie van financiering vanuit de jeugdzorg en passend onderwijs is ook mogelijk.

Samen met U, de jeugdzorg en het onderwijs stellen wij een plan van aanpak op en geven er uitvoering aan.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  cedinzorg_kader_thuiszitter

  Thuiszitten en hoogbegaafdheid

  Excellente en (hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding. Zij kunnen zich daardoor ongelukkig en geïsoleerd voelen.

  Voorkomende problemen zijn verveling, opstandig gedrag, faalangst en onzekerheid. Deze problemen doen zich zowel thuis als op school voor. Ook gameverslaving ligt vaak op de loer. De communicatie tussen school en ouders kan in deze gevallen moeizaam verlopen. In een kort consulttraject gaan wij met ouders, leerling en school na wat de feitelijke onderwijsbehoefte is en op welke wijze deze kan worden ingevuld.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..