Aafke Doortmont

Kwaliteitsregister Jeugd: 120013606

Aafke is orthopedagoog bij Cedin. Op verschillende scholen in de provincie Groningen geeft ze behandeling aan kinderen met dyslexie.

“Een goede vertrouwensband en plezier en zelfvertrouwen in het spellen en lezen vind ik belangrijk. Tijdens het behandelen probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses van het kind.”