Baukje van Dijk

Kwaliteitsregister Jeugd: 120007890

Baukje van Dijk is orthopedagoog en deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Binnen Cedin Zorg behandelt zij kinderen die thuis en op school problemen ervaren die mogelijk samenhangen met hun hoge begaafdheid. Ook ondersteunt zij hun ouders en leerkrachten door passende handelingsadviezen te geven. Baukje vindt het belangrijk om volwassenen te helpen zoeken naar de behoefte achter het gedrag van het kind.

Daarnaast verricht zij in nauwe samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater diagnostiek en is hierbij zeer alert op misdiagnoses.

Tenslotte verricht zij binnen Cedin Onderwijs consultatie hoogbegaafdheid. Dit houdt in dat zij door een school gevraagd kan worden om één ochtend langs te komen en door middel van observatie en gesprek met alle betrokkenen advies uit te brengen over passende onderwijsondersteuning aan de betreffende leerling. Doordat Baukje zelf ruime ervaring heeft als groepsleerkracht en plusklasleerkracht lukt het haar vaak snel om samen met de betrokken leerkrachten en intern begeleiders een moeilijke situatie te verbeteren.

Wat anderen zeggen
Uit een mail van een moeder: ‘Wauw Baukje! Ik krijg kippenvel van het verslag en wel omdat jullie onze dochter zo goed snappen en weten uit te leggen wat zij ervaart en wat haar wensen zijn. Enorm Bedankt!’

Uit een mail van ouders: ´Bedankt! Wij vinden het iedere week erg fijn om jouw evaluatie te lezen. Uit jouw verslagen blijkt dat M vol enthousiasme bezig is. Daar zijn we blij om. Dit zien we thuis ook steeds meer.’