Brenda de Groot

Ik werk als orthopedagoog/ dyslexiebehandelaar bij Cedin. Hiervoor bezoek ik scholen in Friesland, waar ik door middel van individuele begeleiding kinderen ondersteun op het gebied van lezen en spellen. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses van het kind en probeer het kind op zijn/haar gemak te stellen tijdens de behandeling zodat het kind met plezier naar de dyslexiebehandeling komt!

Samenwerking met ouders en school vind ik erg belangrijk, zodat we samen er voor zorgen dat het kind het beste uit zichzelf kan halen!