Dorolies Bargeman

BIG registratienummer: 9050460225

Dorolies Bargeman is GZ-psycholoog bij Cedin werkzaam in Oost-Groningen.

Ze houdt zich voornamelijk bezig met behandeling binnen de jeugdzorg (team Oude Pekela). Daarnaast ook met consultatie & diagnostiek binnen Peuterspeelzalen Oldambt en Westerwolde.

Wezenlijk binnen het werk als jeugdhulpverlener vindt Dorolies de bijdrage aan een gezond zelfbeeld en de zelfbeschikking van zowel het kind/de jongere als het systeem (gezin, school,..) eromheen.

Het belangrijkste vindt Dorolies dat het kind of de jongere een gevoel van veiligheid ervaart, zich gehoord/gezien voelt en zelfvertrouwen krijgt vanuit de bewuste gedachte dat ze goed genoeg zijn, om van daaruit goede keuzes maken voor zichzelf en de omgeving. Afhankelijk van de leeftijd wordt daar de omgeving bij betrokken.

Naast cognitieve gedragstherapeutische principes legt Dorolies ook de nadruk op een gedragshouding waarbij het kind/de jongere vaardigheden aangeleerd krijgt om zichzelf te ontspannen, te accepteren en tot rust te brengen in deze tijden van overprikkeling en prestatiedruk. Dorolies gebruikt hierbij methodieken vanuit mindfulness en EMDR, waarbij er naast de cognities ook gekeken wordt naar fysieke regulering.

In de begeleiding (vaak in samenwerking met pedagoog en/of psychiater) wordt er gewerkt met creatieve technieken, lichaamsoefeningen en cognities afhankelijk van de hulpvraag.