Helma Tanis

Kwaliteitsregister Jeugd: 120013292

Helma is orthopedagoog en werkzaam binnen de dyslexiezorg bij Cedin. Op verschillende scholen in de provincie Groningen geeft ze individuele dyslexiebehandelingen aan leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Een goede vertrouwensband met het kind maar ook weer plezier krijgen in het lezen en spellen vindt ze belangrijk. Tijdens de behandelingen probeert zo zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van het kind.

Vanuit haar onderwijsachtergrond weet ze hoe belangrijk een goede samenwerking is binnen de driehoek kind – gezin – school. Korte lijnen met de leerkracht en ouders vindt ze belangrijk.