Koby Vens

Kwaliteitsregister Jeugd: 100009285

Koby Vens werkt als pedagoog ambulant met kinderen, jongeren en hun ouders die ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen/stoornis of een problematische opvoedingssituatie. Elk kind vraagt op eigen wijze een aanpak die werkt voor hem/haar. Hierbij maakt zij gebruik van de expertise van ouders en andere betrokkenen uit de leefomgeving rondom het kind. Als doel wordt gesteld dat kind en gezin weer op eigen kracht verder kunnen.

Ook werkt zij graag met kinderen in een groepje omdat zij dan natuurlijker begeleid kunnen worden in hun (sociale) ontwikkeling.

Wat anderen zeggen
Koby is bedachtzaam, zij neemt de tijd om uit te zoeken wat er in een specifieke situatie nodig is. Zij weet op een creatieve manier aan te sluiten bij de kinderen en hun gezinnen. Creatief soms letterlijk door samen iets te bakken, koken, knutselen.