Lieuwkje Holwerda-Zeilstra

Kwaliteitsregister Jeugd: 120006858

Ik werk als orthopedagoog en dyslexiebehandelaar bij Cedin. Ik behandel kinderen met dyslexie en kom daarvoor op verschillende scholen langs om deze behandelingen te geven. Naast het geven van de behandelingen doe ik ook de diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Ik kan er erg van genieten wanneer ouders en kinderen merken dat het beter gaat met het lezen en het spellen. Dit geeft mij de drijfveer om bij elk kind te zoeken naar de juiste aanpak en aan te sluiten bij waar het kind behoefte aan heeft. Bij de dyslexieonderzoeken zijn ouders vaak opgelucht dat er duidelijkheid is. Het geeft mij voldoening dat ik mijn bijdrage kan leveren aan het onderzoeksproces.