Lisette Jagersma

Kwaliteitsregister Jeugd: 120011556

Lisette is orthopedagoog bij Cedin. Ze is werkzaam binnen de jeugd- en dyslexiezorg. Ze houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Binnen de driehoek van ouders, kind en school vindt Lisette het belangrijk om écht met elkaar samen te werken en samen te kijken naar hoe een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Kenmerkend voor Lisette is haar betrokkenheid, rustige en open houding. Door het creëren van een veilige en ontspannen omgeving, voelen kinderen zich snel op hun gemak bij Lisette. Zij probeert kinderen te motiveren en aan te sluiten bij hun interesses. Dit is belangrijk om succeservaringen te boeken, zodat de kinderen uiteindelijk meer zelfvertrouwen zullen krijgen. Met ouders en scholen houdt ze graag korte lijntjes om tot een optimale samenwerking te komen.

Elk kind is uniek. Lisette vindt het daarom belangrijk om te kijken naar de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind en hier op aan te sluiten. Op deze manier wordt er maatwerk geleverd dat aansluit bij het kind.