Manon Scheepstra

Kwaliteitsregister Jeugd: 110023540

Werkzaamheden

Mirjam is gespecialiseerd onderwijsadviseur, orthopedagoog
generalist en GZ-psycholoog van Cedin. “In mijn dagelijkse praktijk geef ik
trainingen over kindgesprekken in teams en bovenschools aan leerkrachten uit
het basisonderwijs en docenten in het Praktijkonderwijs.

 

Ik werk op scholen samen met de intern begeleider, directeur
en teams aan het effectiever inrichten van de HGW-cyclus en bijbehorende
registraties, al dan niet in Parnassys. Goed kijken wat al goed werkt en
afstemmen wat effectiever kan. Op deze wijze sluit het in beeld hebben van
groep of leerling, de doelen, plannen, uitvoeren, analyseren en registreren
meer aan bij de directe praktijk van de leerkracht.

In mijn dagelijkse praktijk als orthopedagoog, voer ik
consultatieve leerlinggesprekken het liefst met de leerkracht, omdat we dan
samen snel de kern van de hulpvraag kunnen verdiepen en aanpakken en het advies
afgestemd kan worden op de praktijk. Ik voer psychologische onderzoeken en
dyslexie-onderzoeken uit met de leerling en bespreek het beeld met en
beantwoord de hulpvragen van ouders en leerkracht.

Ik vind het belangrijk dat ik goed aansluit bij de
ondersteuningsbehoefte van de klant (school, ouders). Ik werk daarom graag
interactief en praktijkgericht tijdens de trainingen. Filmpjes,
praktijkoefeningen en werkvormen in kleine groepjes zijn voor mij belangrijke
middelen. Ik maak mijn trainingen of trajecten zoveel mogelijk op maat.

Tijdens de gesprekken vanuit de leerlingenzorg vind ik het
belangrijk dat de leerkracht of de ouder het kind nog beter in beeld krijgt,
beter begrijpt wat een kind nodig heeft en vooral het kind nog meer in zijn
kracht kan zetten.”

Wat anderen zeggen

“Dank je wel! Je brengt het ook met veel enthousiasme en dat
maakt de ochtend inhoudelijk sterk en de betrokkenheid groot.” (Directeur/
deelnemer cursus “De kracht van kindgesprekken”)

“Iedereen was heel enthousiast over gistermiddag! Collega’s
èn begeleiders vonden het heel waardevol en leerzaam!” (Intern begeleider
speciaal onderwijs)

“Tijdens het college veel kennis overgedragen en goed
ingespeeld op de specifieke behoeften van ons. Heldere uitleg met voorbeelden
en tijd om bij vragen, praktijkervaring stil te staan. Draagt enthousiasme over.
Enthousiast. Goede sfeer. Persoonlijke ervaringen. Inspirerend. Boeiende
spreekstijl.” (Orthopedagogen generalist in opleiding)