Marijke Jagersma

Kwaliteitsregister Jeugd: 120002779

Ik ben vooral werkzaam op basisscholen binnen Friesland. Hier kom ik voor Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB), waarbij ik in gesprek ga met leerkrachten over problemen die zij ervaren in het leren en gedrag van een leerling. Hierbij proberen we samen tot handelingsgerichte adviezen te komen waarmee de leerkracht verder kan.  Daarnaast doe ik psychologische onderzoeken gericht op gedrag, leren en intelligentie. In het kader hiervan voer ik ook gesprekken met ouders en leerkrachten en voer ik observaties uit. Tevens voer ik dyslexieonderzoeken uit, onder andere voor de vergoede dyslexie.