Michelle Overdevest

Kwaliteitsregister Jeugd: 120000485

Werkzaamheden
Michelle is werkzaam in zowel de dyslexiezorg als de Jeugdhulp. Binnen de dyslexiezorg is zij verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid in de rol van primus inter pares en is zij hoofdbehandelaar dyslexie. Daarnaast is Michelle werkzaam in de Jeugdhulp waar zij zowel diagnostiek als behandeling uitvoert. Ook geeft ze EMDR behandeling.