Mirella Mulder

Kwaliteitsregister Jeugd: 110002626

Werkzaamheden
Het is voor mij een bewuste keuze om bij Cedin te gaan werken, omdat Cedin in de driehoek kind-school-gezin werkt.

Als pedagoog werk ik altijd nauw samen met andere collega’s in de driehoek: We behandelen niet alleen het kind, maar betrekken ook de ouders en de school. Wij ondersteunen bij gesprekken, bieden ouderbegeleiding en geven handelingsadviezen o.a. na observaties in de klas.

We bieden hulp, sturen bij, begeleiden en behandelen om zo het positieve effect te vergroten.