Nienke van Tellingen

Kwaliteitsregister Jeugd: 130005284

Werkzaamheden
Nienke is psycholoog en werkt als dyslexiebehandelaar bij Cedin. Ze ondersteunt kinderen met lees- en spellingproblemen door het geven van wekelijkse behandelingen.

Nienke is praktisch ingesteld en rustig. Ze vindt het belangrijk dat leerlingen zich op hun gemak voelen tijdens de behandeling. Kenmerkend voor Nienke is haar geduldige en empathische houding. Ze probeert het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten door ze succeservaringen te laten opdoen en aan te sluiten bij de interesses van het kind.