Rianne Huisman

Kwaliteitsregister Jeugd: 120009682

Werkzaamheden
Ik werk als dyslexiebehandelaar- en onderzoeker. Dit betekent dat ik elke dag verschillende scholen bezoek en daar leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie extra begeleiding geef bij het lezen en spellen. Naast lezen en spellen komt er ook een stukje sociaal-emotionele begeleiding bij kijken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van faalangst. Leerlingen motiveren om zich in te zetten voor de dyslexiebehandeling vind ik elke dag weer een leuke uitdaging!

Daarnaast voer ik ook dyslexieonderzoek uit, waarmee gekeken wordt of er bij een leerling sprake is van dyslexie. Ook dit gebeurt op de school. Dit onderzoek neemt veel tijd in beslag en kan door de leerling als spannend worden ervaren, ik vind het daarom erg belangrijk dat een leerling zich goed op zijn of haar gemak voelt tijdens het onderzoek.

Ik streef altijd naar een goed lopende en transparante samenwerking met de leerling, de ouders en de school. Samen bereiken we het meest!

Wat anderen over mij zeggen
Voormalig leerling dyslexiebehandeling: “Bedankt dat je me wilde helpen bij het lezen en spellen. Door jou heb ik meer in mijn mars!”