Rixt Pietersma

Kwaliteitsregister Jeugd: 120002432

Werkzaamheden
Rixt is orthopedagoog generalist en hoofdbehandelaar dyslexie bij Cedin. ‘In mijn dagelijkse werk doe ik psychologische onderzoeken gericht op gedrag, leren en intelligentie, ook kom ik op scholen voor Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB). Steeds weer probeer ik samen met school, ouders en de leerling tot handelingsgerichte adviezen te komen. Hierbij vind ik het belangrijk om de eigenheid, de behoeften en het tempo van het kind voorop te stellen. Samen kijken naar wat er speelt en hoe de situatie verbeterd kan worden. Als hoofdbehandelaar dyslexie houd ik me bezig met het diagnostiekproces van cliënten met (vermoedelijk) ernstige, enkelvoudige dyslexie. Ook het monitoren van de begeleiding door onze behandelaars is een van mijn hoofdtaken’. Rixt is een vrolijke en spontane orthopedagoog met passie voor onderwijs en opvoeden. ‘Het is prachtig om uit te gaan van krachten en kwaliteiten van ieder uniek kind en deze te versterken alsmede uit te breiden. Als dat lukt is mijn werkdag geslaagd!’

Wat anderen zeggen
‘Hoi Rixt, ik wil je bedanken voor de gezellige ochtend!’ (leerling groep 7)

‘Wij zijn je nog altijd enorm dankbaar voor de goede adviezen en merken dat onze dochter inmiddels weer met meer plezier naar school gaat. Vooral de manier waarop je dit deed vonden we zeer plezierig, met zoveel betrokkenheid, warmte en begrip. We hopen je nog eens tegen te komen op school’ (ouders leerling groep 5)