Rommy Akihary

Kwaliteitsregister Jeugd: 120010656

Werkzaamheden
Rommy  is orthopedagoog en dyslexiebehandelaar bij Cedin. Zij ondersteunt kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen.

“In mijn dagelijkse praktijk vind ik het belangrijk dat er een goed contact is met het kind en de ouders, dit is de basis voor kunnen leren. Samen met ouders en kind wordt altijd gekeken wat er nodig is om de volgende stap te maken in het verbeteren van het lezen en spellen.

Tijdens de behandelingen wordt er niet alleen geoefend, maar is er ook ruimte voor het kind om zijn/haar verhaal te doen en gezellig te kletsen over bijvoorbeeld het weekend. Daarnaast wordt er ook regelmatig geprobeerd tijd te maken voor een spelletje aan het eind van de behandeling.

In het lezen vind ik het essentieel dat het leesplezier vergroot wordt, waardoor het voor het kind steeds makkelijker wordt om thuis een boek te pakken en te gaan lezen. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor het zelfvertrouwen van het kind in het lezen vergroot wordt!

In het verleden ben ik ook werkzaam geweest als logopedist/dyslexiespecialist. Hierdoor heb ik veel kennis over de gehele taalontwikkeling van het kind en bekijk ik  het lees- en spellingproces vanuit een breder perspectief.”