Sandra Reitsma

BIG-nummer: 99931144231 Kwaliteitsregister Jeugd: 120002383

Werkzaamheden
Sandra Reitsma is Orthopedagoog bij Cedin in de tak van jeugdzorg. Samen met de ouders en school van het aangemelde kind, is zij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar. Vanaf de intake tot afsluiting is zij betrokken bij het systeem en zijn de taken zeer divers; van diagnostiek tot het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van interventies.

Ook houdt ze zich bezig met het beleid rondom de Meldcode waarbij zij in casussen (waarbij veiligheid een rol speelt) met collega’s meedenkt en collega’s ook schoolt in het correct hanteren van de meldcode.

Sandra vindt het belangrijk dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen bij haar wat ze probeert te creëren door een open, transparante en heldere communicatie. Flexibiliteit en goed bereikbaar zijn, humor en collegialiteit horen hier wat haar betreft ook bij. Je kunt van haar op aan, gemaakte afspraken komt ze altijd na!

Kinderen helpen in het maken van stappen richting een gezonde ontwikkeling zodat zij later als goede medeburgers die lekker in hun vel zitten kunnen functioneren in de maatschappij is de drive om door te gaan met het werk. Wanneer mensen dan blij en met hoop het kantoor weer uitstappen, wordt Sandra ook blij!