Sharon Schouwstra

Kwaliteitsregister Jeugd: 110028430

Over Sharon Schouwstra

Ik ben Sharon Schouwstra en ik ben werkzaam als pedagoog en ambulant begeleider bij Cedin. Dit houdt hoofdzakelijk in dat ik begeleiding bied aan kinderen, jongeren en/of ouders die aanlopen tegen problemen in de ontwikkeling, zoals een mogelijke DSM classificatie of sociaal-emotionele problemen en graag ondersteuning willen hierbij. Dit doe ik waar mogelijk bij mensen thuis of op school, zodat de belasting voor het gezin zo klein mogelijk is.

Daarnaast geloof ik dat het krachtig is om deze begeleiding te bieden in de vertrouwde omgeving, omdat dit is waar de problemen ervaren worden. Waar mogelijk en waar nodig wil ik graag school betrekken bij het proces. Vanuit Cedin staan wij voor het werken in de driehoek: kind, ouder en school, omdat een kind niet los te koppelen is van zijn of haar omgeving.

In de jeugd wordt de basis gelegd voor de rest van het leven. Daarom heb ik passie om te werken in de jeugdhulp. Ik vind het belangrijk dat deze basis van het kind goed is, zodat ze hier later in het leven ook profijt van hebben. Ik wil graag een schakel zijn in dit geheel om samen met de omgeving te kijken naar wat goed is voor de jeugdige om zo deze basis te verstevigen.