Titia Nossin – Bouma

BIG-nummer: 09927214531 Kwaliteitsregister Jeugd: 120002604

Wat doet de praktijkhouder?

 

De praktijkhouder is het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen, ouders, scholen en verwijzers.  De praktijkhouder kan worden benaderd voor uiteenlopende vragen over diagnostiek, behandeling en begeleiding. Binnen de praktijk is de praktijkhouder werkzaam als leidinggevende en regiebehandelaar.

De aanmeldgesprekken (triage) binnen de jeugdzorg (jeugdwet uitgezonderd dyslexie), worden gedaan door de praktijkhouder, waarna multidisciplinair wordt besloten welke hulpverleners het traject gaan oppakken.

Aanmeldingen voor leerlingenzorg (wet passend onderwijs) komen digitaal binnen bij de praktijkhouder en worden daarna verdeeld onder de orthopedagogen/psychologen van de praktijk.