Valeska van der Loo – Hekman

Kwaliteitsregister Jeugd: 120002681

Werkzaamheden

Ik ben al ruim 7 jaar met veel enthousiasme binnen Cedin werkzaam als dyslexiebehandelaar en sinds een jaar ook als Letterster-orthopedagoog.

Vanuit Cedin behandelen wij kinderen met ernstige dyslexie binnen de omgeving waarin zij leren. Wij komen wekelijks op school om met kinderen te werken aan het lezen en spellen. Hierdoor heb je korte lijntjes met school, wat heel prettig werkt. De behandeling is maatwerk en sluit zoveel mogelijk aan bij wat deze leerling nodig heeft om zo goed mogelijk te leren lezen en spellen, om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in zijn of haar sterke- en minder sterke kanten en hoe deze verbeterd en/of gecompenseerd kunnen worden.

Ik vind het nog steeds prachtig om te zien hoe de kinderen vooruit gaan. De combinatie van een onderbouwd behandelprogramma en het leveren van maatwerk, zorgt voor een individuele behandeling voor het kind in zijn totaal. Hierdoor is niet alleen op het gebied van lezen en spellen vaak grote vooruitgang te zien,  maar ook in de persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis, zelfbeeld, zelfvertrouwen, toekomstperspectief, etc.).

Mijn persoonlijke doel als behandelaar is om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de leerling. In het hier en nu (op school, thuis, bij vrienden/vriendinnen), maar ook in de verdere toekomst. Dat een kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf en in de toekomst, zichzelf leert te waarderen en dat hij of zij het gevoel heeft zich voldoende te kunnen redden op het gebied van lezen en spellen.
Ik vind het erg mooi om onderdeel uit te mogen maken van dit proces.