Klachten en suggesties

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat je onze dienstverlening als waardevol ervaart. We doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn op al onze werkgebieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je een klacht hebt. Wij vinden het fijn als je dat met ons deelt. We kunnen ervan leren en voor ons kan jouw inbreng reden zijn om iets te veranderen en onze hulpverlening te verbeteren. Cedin neemt iedere klacht serieus en wil deze graag, samen met jou, naar tevredenheid oplossen.

 

In gesprek met de hulpverlener

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of heb je een klacht, dan is de eerste stap het vroegtijdig bespreken van de klacht met de hulpverlener. Het vroeg bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een passende oplossing en kan veel problemen voorkomen. Praat er daarom over met de betreffende hulpverlener. Kom je er niet uit? Dan kun je de klacht bespreken met zijn/haar leidinggevende, al dan niet in het bijzijn van de hulpverlener.

 

Klacht voorleggen aan manager Cedin

De tweede stap kan zijn dat je in gesprek gaat met de manager van Cedin. Wanneer je er samen met de hulpverlener en/of zijn/haar leidinggevende niet uitkomt, dan kun je de klacht voorleggen aan de manager van Cedin, dhr. L. (Lars) Mellema. Hij zal je klacht vertrouwelijk behandelen en met een voorstel komen voor de verdere afhandeling van de klacht.

 

Lars Mellema

T 06-12743108

E l.mellema@cedin.nl

 

Ondersteuning van de vertrouwenspersoon

Lukt het niet om je klacht met de hulpverlener, leidinggevende of de manager te bespreken, of zie je er tegen op, dan kun je contact opnemen met één van de onderstaande vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en niet in dienst van Cedin. Samen met jou kijkt de vertrouwenspersoon naar wat er precies aan de hand is en biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt je bijvoorbeeld bij vragen als: “Klopt het wat mijn begeleider doet?” of “Ik zou mijn klacht graag met mijn hulpverlener willen bespreken, hoe kan ik dat het beste doen?”.

Tevens kan een vertrouwenspersoon je ondersteunen bij verdere stappen die nodig kunnen zijn om je probleem op te lossen. Zo kan de vertrouwenspersoon met jou meegaan naar een gesprek of het gesprek samen voorbereiden. Ook kan zij helpen bij het schrijven van een brief of het formuleren van de klacht voor het Klachtenportaal Zorg.

Wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt, is vertrouwelijk. Alleen wanneer jij toestemming geeft zal zij hierover communiceren met anderen. Bij gevaar voor jezelf of voor een ander kan deze vertrouwelijkheid echter worden doorbroken.

 

Rianne Alderliesten

T 06-36047498

E info@meandermediation.nl

 

 

 

Margreet Bolwijn

T 06-24248175

E info@demediationfactor.nl

Klachtenportaal Zorg

Ben je niet tevreden over wat de gesprekken met de hulpverlener, leidinggevende, vertrouwenspersoon en directie hebben opgeleverd, of wil je deze stappen overslaan? Dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg waar Cedin bij is aangesloten. Zij behandelen je klacht zorgvuldig en onafhankelijk volgens de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg.

Een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg

Wil je je klacht indienen, zonder tussenkomst van Cedin, bij het Klachtenportaal Zorg? Ga dan naar www.klachtenportaalzorg.nl en vul online het klachtenformulier in of neem contact op met het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Bij het indienen van een klacht kun je je ook laten ondersteunen door de klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg. De persoon kan je bijvoorbeeld helpen bij het formuleren van de klacht.

 

Een klacht indienen

Je kunt je zorgen, ideeën of verbetersuggesties op verschillende manieren aan ons doorgeven:

Post
Cedin Zorg
T.a.v. directiesecretariaat
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

Een brief met een klacht moet zijn voorzien van een handtekening.

Digitaal
Gebruik het klachtenformulier onderaan deze pagina of stuur een e-mail naar info@cedin.nl. Zorg ervoor dat de klacht die je per e-mail verstuurt is voorzien van een handtekening.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..