Wachttijden

WACHTTIJDEN

De actuele wachttijden bij Cedin Zorg worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten.

Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak; indien je specifieke voorkeuren hebt kan de wachttijd toenemen.

Soms vindt er een aanmelding plaats waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is een kind voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt tijdens het eerste gesprek samen met jou gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door Cedin Zorg zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Uiteraard proberen wij de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden.


WACHTTIJDEN DYSLEXIEZORG

Wanneer je een aanvraag voor onderzoek en eventuele behandeling naar dyslexie hebt ingediend via onze website, zullen wij het dossier beoordelen. Als er voldoende onderbouwing is voor het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt een eerste afspraak gepland. Je ontvangt de uitnodiging voor deze eerste afspraak uiterlijk 20 werkdagen na de aanvraag, mits er een volledig dossier is aangeleverd.


WACHTTIJDEN JEUGDZORG

Wanneer je via onze website een aanvraag voor jeugdzorg indient, kun je bij het aanmelden meteen een afspraak maken voor een eerste gesprek op een van onze behandellocaties. Dit aanmeldgesprek vindt binnen 2 tot 3 weken plaats, mits de aanmelding volledig is. Een volledige aanmelding bestaat uit een verwijzing vanuit het gebiedsteam/de huisarts en de aanmelding door ouders en eventueel school.

Na het aanmeldgesprek wordt in de behandel praktijk met jou besproken hoe verder te handelen. Wanneer de behandeling/begeleiding daadwerkelijk start is afhankelijk van de beschikbaarheid van onze medewerker en jouw eigen agenda. Je kunt vervolgens zelf bepalen of het traject snel genoeg start of er de voorkeur aan geven je door te laten verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.
    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..