KLACHTEN EN SUGGESTIES

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat je onze dienstverlening als waardevol ervaart. We doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn op al onze werkgebieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je een klacht hebt. Wij vinden het fijn als je dat met ons deelt. We kunnen ervan leren en voor ons kan jouw inbreng reden zijn om iets te veranderen en onze hulpverlening te verbeteren. Cedin neemt iedere klacht serieus en wil deze graag, samen met jou, naar tevredenheid oplossen.

Het vroeg bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een passende oplossing en kan veel problemen voorkomen. Praat er daarom over met de betreffende hulpverlener en/of zijn/haar leidinggevende.

Heb je juist een compliment? Ook dat horen we natuurlijk graag!

VERTROUWENSPERSOON

Lukt het niet om je klacht met de hulpverlener en/of leidinggevende te bespreken, dan kun je contact opnemen met één van de onderstaande vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en niet in dienst van Cedin. Samen met jou zoekt de vertrouwenspersoon naar wat er precies aan de hand is en biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt je bijvoorbeeld bij vragen als: “Klopt het wat mijn begeleider doet?” of “Ik zou mijn klacht graag met mijn behandelaar willen bespreken, hoe kan ik dat het beste doen?”

Tevens kan een vertrouwenspersoon ondersteunen bij verdere stappen die nodig kunnen zijn om je probleem op te lossen. Zo kan de vertrouwenspersoon met jou meegaan naar een gesprek of het gesprek samen voorbereiden. Ook kan zij helpen bij het schrijven van een brief of het formuleren van de klacht aan de klachtencommissie.

Wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt, is vertrouwelijk. Alleen wanneer jij toestemming geeft zal zij hierover communiceren met anderen.
Bij gevaar voor jezelf of voor een ander kan deze vertrouwelijkheid echter worden doorbroken.

 

Externe vertrouwenspersonen:

KLACHTENPORTAAL ZORG

Ben je niet tevreden over wat de gesprekken met de hulpverlener of vertrouwenspersoon hebben opgeleverd, of wil je deze stappen overslaan? Dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg waar Cedin bij is aangesloten. Zij behandelen je klacht zorgvuldig en onafhankelijk volgens de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg.

Een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg

Wil je je klacht indienen, zonder tussenkomst van Cedin, bij het Klachtenportaal Zorg? Ga dan naar www.klachtenportaalzorg.nl en vul online het klachtenformulier in of neem contact op met het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Bij het indienen van een klacht kun je je ook laten ondersteunen door de klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg. De persoon kan je bijvoorbeeld helpen bij het formuleren van de klacht.

EEN KLACHT INDIENEN

Je kunt je zorgen, ideeën of verbetersuggesties op verschillende manieren aan ons doorgeven:

 

Digitaal
Stuur een e-mail naar: info@cedin.nl Zorg ervoor dat de klacht die je per e-mail verstuurd ondertekend is.

 

Post
Stuur je klacht via een ondertekende brief naar

Cedin Zorg
T.a.v. directiesecretariaat
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten