Maak kennis met…

Werkzaamheden

Ik werk als Orthopedagoog en als Systeemtherapeut bij Cedin.

Als Orthopedagoog bestaan mijn werkzaamheden voornamelijk uit het doen van diagnostisch onderzoek van aangemelde (psychiatrische problematiek (en/of andere leer- en of gedragsproblemen). Ik hou mij niet bezig met dyslexie onderzoek. Ik kom echt uit de jeugdzorg.

Na het diagnostisch onderzoek volgt een advies en bespreek ik de onderzoeksresultaten met ouders, kind en school. Ut het advies volgt meestal de behandeling of begeleiding. De behandeling of begeleiding kan zowel in de thuissituatie, in de behandelkamer bij Cedin of op school plaatsvinden. Er kan ook doorverwezen worden voor behandeling bij een andere organisatie met een passend aanbod.

Verder wordt ik veel gevraagd door onze ouderbegeleiders/pedagogen voor advies en ondersteuning. Voor de casussen waarbij alleen begeleiding in de thuissituatie wordt ingezet ben ik de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling in het gezin en het verloop daarvan. Ik bewaak de behandelingslijn en behandeling. Ik word betrokken bij evaluaties.

Bij zorgen, crisis en of zaken waarbij de veiligheid van het kind in het geding is zit ik de evaluaties voor en organiseer ik de bijeenkomsten waar behandelaars, ouders en andere belangrijke anderen bij betrokken zijn. Veelal ook de opdrachtgever/verwijzer.

 

Als Systeemtherapeut doe ik Systeem diagnostisch onderzoek en de individuele- en gezinsbehandelingen. Ik ben een relatie- en gezinstherapeut (NVRG). Systeemtherapie is een psychologische behandelingsmethode. Een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen binnen hun sociale systeem. Bijvoorbeeld het gezin, de school, of je werk.

Gezinnen kunnen voor Systeemtherapie in aanmerking komen wanneer er sprake is van vastgelopen relatie- en of communicatieproblemen binnen (delen van) het gezin. Het kan gaan om vechtrelaties/scheiding waardoor kinderen in de knel komen, puberteitsproblemen waardoor het binnen gezinnen langdurig escaleert, persoonlijkheid problematiek bij ouders waardoor kinderen onzeker en angstig worden en hun ontwikkeling stagneert, kindermishandeling/verwaarlozing of onmacht van ouders, of psychiatrische problematiek bij kinderen waardoor het gewone opvoeden langdurig vastloopt. Het totale systeem kan bij de behandeling worden betrokken.

Wat anderen over mij zeggen

Onneke legt gemakkelijk contact, eigenlijk met iedereen, op een natuurlijke en positieve manier. Onneke blijft altijd respectvol, durft te confronteren met als doel om een stap verder te komen. Onneke gebruikt humor en is optimistisch. Onneke oordeelt niet en geeft je het gevoel dat je altijd en iedere dag opnieuw mag beginnen.

“Onneke doet wat ze zegt en is betrouwbaar”

“Onneke loopt net zolang met ons mee totdat we weer zelf verder kunnen”.

Onneke zelf: wat vind ik belangrijk in mijn werk.

Ik vind het belangrijk dat er respect en begrip is voor de positie van de cliënt die hulp vraagt. Ik vind het belangrijk dat de cliënt dit begrip ook zo ervaart. Ik vind het ook belangrijk dat de cliënt zich gehoord voelt en dat er commitment is over de lijn van de behandeling. Ik vind het belangrijk dat de cliënt weet dat we net zolang doorgaan totdat de cliënt zich geholpen voelt en weer zelf verder kan. Ik vind een behandeling geslaagd wanneer de cliënt zelf de regie neemt over de opvoeding of probleem. Verder vind ik het ook belangrijk dat de cliënt zich niet identificeert met een diagnose/probleem maar dat de cliënt weer zelfvertrouwen heeft op basis van eigen regie, expertise, kracht en acceptatie. De cliënt heeft recht op de best mogelijke en professionele en deskundige behandeling.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..