AANMELDEN THUISZITTENDE LEERLING

Voor het aanmelden van je kind of leerling kun je terecht bij Sandra Russell of Siska Hummel.

 

Sandra Russell                                                                                 

Telefoon: 06 – 523 81 576
E-mail: s.russell@cedin.nl  

 

Siska Hummel

Telefoon: 06 – 125 46 506
E-mail: s.hummel@cedin.nl