Als het nog niet lukt om een maatwerktraject te starten
Sommige thuiszittende kinderen zitten tussen behandeling en onderwijs in; het lukt het kind niet om mee te draaien in een schoolse situatie, de rebound werkt niet en het kind is nog niet toe aan een maatwerktraject. Toch is het belangrijk dat het ‘gewone leven’ zo snel mogelijk hersteld wordt en dat het kind weer routine krijgt. Pedagoog Jeroen Klevering werkt met kinderen die uit het onderwijs zijn gevallen en verleent tussenzorg.

Tijd, aandacht, vertrouwen en geduld

“Samen met het kind kijk ik wat hij of zij nodig heeft om weer iets wat met onderwijs te maken heeft te gaan doen. Daar werken we samen naar toe. Wanneer ik start met de begeleiding van deze kinderen, werk ik eerst aan het opbouwen van een vertrouwensband. Vanwege eerdere doublures en vervelende ervaringen, vraagt dat vaak veel tijd, aandacht, vertrouwen en geduld. Ondertussen werken we aan (herstel van) de verbinding tussen thuis, kind en school. Altijd vanuit een integrale aanpak volgens een duidelijk plan waaraan methodisch wordt gewerkt”, vertelt Jeroen.
“In een klein leslokaal werken we aan belangrijke vakken”
“De tussenzorg, zoals ik het vaak noem, die wij verlenen helpt om het gewone leven weer te herstellen”, vervolgt Jeroen. “Het is zo belangrijk dat het kind niet de hele dag thuis rondhangt, maar actief is in de maatschappij en dingen druft te doen en te leren. Zo wordt er meteen gewerkt aan activering. Door samen te werken aan schoolse taken  doet het kind nieuwe succeservaringen op. We werken we in een klein leslokaal aan belangrijke vakken. Er is veel ruimte en tijd voor goede uitleg en pauzemomenten.” De trajecten die Cedin verzorgt variëren van kort tot lang. “Soms werken we een maand op deze manier, tegelijkertijd zijn er ook trajecten die een jaar duren. Alles is gericht op dat wat het kind nodig heeft. Het is mooi om te zien hoe kinderen weer opbloeien wanneer ze zich weer gehoord en gezien voelen en succeservaringen opdoen met onderwijs. Werken met deze doelgroep geeft mij veel voldoening”, aldus Jeroen.  

You may also like

Verhuisbericht!
Hoogbegaafd zijn en toch thuis zitten