DYSLEXIE

Iedereen moet veel oefenen om te leren lezen en spellen. In het begin plak je de letters aan elkaar, later lees je het woord in een keer. Door veel te oefenen ga je woorden makkelijker herkennen. Lezen gaat dan vanzelf.

Als je dyslexie hebt vind je het moeilijk om de letters en woorden in één keer te lezen. Soms lijkt het alsof de letters door elkaar bewegen en dan is het moeilijk om de woorden die je leest gelijk uit te spreken. Of je leest de letters en woorden wel goed, maar bij het schrijven maak je nog veel fouten. Dat geeft je vaak een vervelend gevoel.

Wij helpen je om beter te kunnen lezen en schrijven. Om dit aan jou te leren gebruiken we Letterlicht, een uniek online behandelprogramma waarmee je met plezier gaat lezen en schrijven!

 

 

Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de basisondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden. Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig beïnvloeden. Daarom moet naast de ernst ook worden vastgesteld of er sprake is van enkelvoudige dyslexie.

Voor kinderen waarbij een vermoeden bestaat van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) bieden wij diagnose en een behandelingstraject bij jou in de buurt. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van dyslexie starten we met het onderzoek naar dyslexie bij je kind.

Zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is de verantwoordelijkheid van gemeente waarin zij wonen. Je gemeente bepaalt of je kind in aanmerking komt voor vergoeding van de diagnose en de behandeling van dyslexie. Als er vermoeden bestaat van ernstige enkelvoudige dyslexie bij je zoon of dochter kun je je kind bij ons aanmelden voor onderzoek.

Vervolgens beoordelen wij je aanvraag. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van EED ontvang je van ons een brief voor je gemeente of wijkteam. Op basis van deze brief beslist je gemeente of de behandeling van dyslexie voor je kind wordt vergoed.

Letterlicht

Onlangs is Cedin gestart met Letterlicht: de nieuwe software voor het behandelen van dyslexie. De structuur van de behandeling blijft hetzelfde als voorheen, maar dan versterkt door adaptieve software van Letterlicht. Kinderen werken niet meer alleen op papier, maar oefenen ook op de tablet, zowel tijdens de behandeling als thuis. Het programma registreert de resultaten, waardoor de dyslexiebehandelaar nog beter kan afstemmen op het niveau van het kind. De kinderen die inmiddels gestart zijn met Letterlicht reageren enthousiast.

Bekijk de video voor meer informatie over Letterlicht.

Ouderbijeenkomsten dyslexie

Om de dyslexiebehandeling van een kind zo goed mogelijk te laten slagen, is het van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de behandeling. In de praktijk blijkt dat ouders vaak behoefte hebben aan meer uitleg over dyslexie en de manier waarop zij hun kind thuis kunnen begeleiden. Daarom organiseren wij gratis informatiebijeenkomsten bedoeld voor de ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn voor dyslexie.

Tijdens een ouderbijeenkomst vertellen behandelaars uit jouw regio wat dyslexie inhoudt, geven we handige tips voor de begeleiding thuis en gaan we in op de aandachtspunten wanneer de behandeling eenmaal stopt. De bijeenkomst heeft een interactief karakter en er is veel ruimte voor het stellen van vragen. 

TIPS VOOR OUDERS MET DYSLECTISCHE KINDEREN

Dyslexie is een aangeboren handicap die iedereen kan treffen. Onafhankelijk van intelligentie. Dyslexie is een hardnekkig probleem bij lezen, spellen en schrijven.  Hoe kan je als ouder je kind met dyslexie helpen?

TIP 1

Kies samen met je kind een leuk, spannend boek uit en lees elke avond even voor. Maak er echt een gezellig moment van, waarbij het kind lekker mag luisteren. Check tussendoor of je kind eventuele moeilijke woorden kent als je ze tegenkomt en leg zo nodig kort uit wat ze betekenen.

TIP 2

Om met plezier te lezen, is het belangrijk dat je kind een leuk boek uitzoekt. Ga samen naar de bibliotheek en zoek naar leuke boeken. Vraag eens aan de bibliotheek medewerkers naar leuke titels. Ze weten daar vaak veel vanaf. Op de website www.ikvindlezenleuk.nl kan je lezen wat andere kinderen van boeken vonden. Ook kan de site je kind helpen bij het zoeken van een boek dat hij of zij leuk vindt.

TIP 3

Bekijk ook of een boek niet te moelijk is voor je kind, dit kun je doen met de vijfvingertest. De test gaat als volgt:

Laat je kind een bladzijde van het boek dat hij/zij wil kiezen lezen. Als je kind een woord tegenkomt dat hij/zij niet kent of heel moeilijk kan lezen, laat hem/haar dan een vinger op steken. Tel aan het einde van de bladzijde hoeveel vingers hij/zij in de lucht heeft. Als dit er vijf of meer zijn (een hand vol dus) dan kunnen jullie beter een ander boek kiezen.

TIP 4

Ga spelenderwijs lezen met je kind. Bijvoorbeeld aan de ontbijttafel: je kind kan de achterkant van een pak hagelslag lezen. Ook tijdens het auto rijden kunnen er spelletjes gedaan worden met nummer borden. Maak een woord dat begint met een M, Z, A, enzovoort.

TIP 5

Maak met je kind een afspraak om elke dag op een vast tijdstip te lezen.

Nieuws & Blogs

Bedankje!

Dyslexiebehandelaar Kathelijne ontving een mooi bedankje van haar leerling.

Dubbeldad

Eva (bij ons in behandeling voor dyslexie) heeft samen met haar moeder een leuke mop bedacht:

Wat is een duddeldad?

Een bubbelbad voor kinderen met dyslexie! 🙂

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.