Dyslexie

Iedereen moet veel oefenen om te leren lezen en spellen. In het begin plak je de letters aan elkaar, later lees je het woord in een keer. Door veel te oefenen ga je woorden makkelijker herkennen. Lezen gaat dan vanzelf.

Als je dyslexie hebt vind je het moeilijk om de letters en woorden in één keer te lezen. Soms lijkt het alsof de letters door elkaar bewegen en dan is het moeilijk om de woorden die je leest gelijk uit te spreken. Of je leest de letters en woorden wel goed, maar bij het schrijven maak je nog veel fouten. Dat geeft je vaak een vervelend gevoel.

Wij helpen je om beter te kunnen lezen en schrijven. Om dit aan jou te leren gebruiken we Letterlicht, een uniek online behandelprogramma waarmee je met plezier gaat lezen en schrijven!

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
Vergoede dyslexiezorg is bedoeld voor kinderen met ernstige dyslexie. Dat betekent dat deze kinderen ernstige leesproblemen hebben. Meer informatie over de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg vind je in deze folder.

Wij behandelen op school en in onze praktijken.

Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de basisondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden. Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder.

Voor kinderen waarbij een vermoeden bestaat van ernstige dyslexie (ED) bieden wij diagnose en een behandelingstraject bij jou in de buurt. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van dyslexie starten we met het onderzoek naar dyslexie bij je kind.

Wij voeren dyslexiebehandelingen uit met Letterlicht: de nieuwe software voor het behandelen van dyslexie.

Zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED) is de verantwoordelijkheid van gemeente waarin zij wonen. Je gemeente bepaalt of je kind in aanmerking komt voor vergoeding van de diagnose en de behandeling van dyslexie. Als er vermoeden bestaat van ernstige dyslexie bij je zoon of dochter kun je je kind bij ons aanmelden voor onderzoek.

Vervolgens beoordelen wij je aanvraag. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van ED ontvang je van ons een brief voor je gemeente of wijkteam. Op basis van deze brief beslist je gemeente of de behandeling van dyslexie voor je kind wordt vergoed.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Letterlicht

  Cedin voert dyslexiebehandelingen uit met Letterlicht: het wetenschappelijk onderbouwde programma voor het behandelen van dyslexie. Kinderen werken tijdens de dyslexiebehandeling niet meer alleen op papier, maar oefenen ook samen met de behandelaar op de tablet. Het programma registreert de resultaten, waardoor de dyslexiebehandelaar nog beter kan afstemmen op het niveau van het kind.

  Letterster

  afb-letterster-2

  Wat als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexie?

  Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen een behandelindicatie voor vergoede zorg.
  Het kan gaan om kinderen:

  • die buiten de leeftijdsgroep van de vergoedingsregeling
  • die onvoldoende zwak scoren om in aanmerking te komen
  • waarbij na dyslexieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een dyslexietyperend profiel
  • waarbij (nog) niet aan dyslexie gedacht wordt of waarbij geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, maar die wel gerichte behandeling van hun problematiek kunnen gebruiken
  • Die uitbehandeld zijn, maar nog kunnen profiteren van aanvullende hulp

  Speciaal voor deze kinderen is het programma Letterster ontwikkeld, waarmee ze thuis kunnen oefenen met lezen en spellen.

  Over Letterster

  Letterster is hét wetenschappelijk onderbouwde programma voor kinderen met lees- en spellingachterstanden of dyslexie. Effectieve online oefeningen helpen je kind meer zelfvertrouwen te krijgen en makkelijker te lezen en spellen. Met een intaketoets wordt het startniveau van je kind bepaald. Hierna volgt een persoonlijk oefentraject met 12 lessen. Tijdens het oefentraject kun je contact opnemen met een ervaren orthopedagoog om jouw vragen en de voortgang van je kind te bespreken.

  Nieuws en blogs

  Video’s

  Wil je direct een zorgtraject aanmelden?

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..