DYSLEXIE

Iedereen moet veel oefenen om te leren lezen en spellen. In het begin plak je de letters aan elkaar, later lees je het woord in een keer. Door veel te oefenen ga je woorden makkelijker herkennen. Lezen gaat dan vanzelf.

Als je dyslexie hebt vind je het moeilijk om de letters en woorden in één keer te lezen. Soms lijkt het alsof de letters door elkaar bewegen en dan is het moeilijk om de woorden die je leest gelijk uit te spreken. Of je leest de letters en woorden wel goed, maar bij het schrijven maak je nog veel fouten. Dat geeft je vaak een vervelend gevoel.

Wij helpen je om beter te kunnen lezen en schrijven. Om dit aan jou te leren gebruiken we Letterlicht, een uniek online behandelprogramma waarmee je met plezier gaat lezen en schrijven!

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Lees meer in de folder Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg.

Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de basisondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden. Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig beïnvloeden. Daarom moet naast de ernst ook worden vastgesteld of er sprake is van enkelvoudige dyslexie.

Voor kinderen waarbij een vermoeden bestaat van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) bieden wij diagnose en een behandelingstraject bij jou in de buurt. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van dyslexie starten we met het onderzoek naar dyslexie bij je kind.

Wij voeren dyslexiebehandelingen uit met Letterlicht: de nieuwe software voor het behandelen van dyslexie.

Zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is de verantwoordelijkheid van gemeente waarin zij wonen. Je gemeente bepaalt of je kind in aanmerking komt voor vergoeding van de diagnose en de behandeling van dyslexie. Als er vermoeden bestaat van ernstige enkelvoudige dyslexie bij je zoon of dochter kun je je kind bij ons aanmelden voor onderzoek.

Vervolgens beoordelen wij je aanvraag. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van EED ontvang je van ons een brief voor je gemeente of wijkteam. Op basis van deze brief beslist je gemeente of de behandeling van dyslexie voor je kind wordt vergoed.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexie?

Lees hier meer over in de folder Vergoede dyslexiezorg >>

Letterlicht

Cedin voert dyslexiebehandelingen uit met Letterlicht: het wetenschappelijk onderbouwde programma voor het behandelen van dyslexie. Kinderen werken tijdens de dyslexiebehandeling niet meer alleen op papier, maar oefenen ook samen met de behandelaar op de tablet. Het programma registreert de resultaten, waardoor de dyslexiebehandelaar nog beter kan afstemmen op het niveau van het kind. 

Bekijk de video voor meer informatie over Letterlicht.

Ouderbijeenkomsten dyslexie

Om de dyslexiebehandeling van een kind zo goed mogelijk te laten slagen, is het van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de behandeling. In de praktijk blijkt dat ouders vaak behoefte hebben aan meer uitleg over dyslexie en de manier waarop zij hun kind thuis kunnen begeleiden. Daarom organiseren wij gratis informatiebijeenkomsten bedoeld voor de ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn voor dyslexie.

Tijdens een ouderbijeenkomst vertellen behandelaars uit jouw regio wat dyslexie inhoudt, geven we handige tips voor de begeleiding thuis en gaan we in op de aandachtspunten wanneer de behandeling eenmaal stopt. De bijeenkomst heeft een interactief karakter en er is veel ruimte voor het stellen van vragen. 

Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexie

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen een behandelindicatie voor vergoede zorg. Het kan gaan om kinderen:

  • die buiten de leeftijdsgroep van de vergoedingsregeling
  • die onvoldoende zwak scoren om in aanmerking te komen
  • waarbij na dyslexieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een dyslexietyperend profiel
  • waarbij (nog) niet aan dyslexie gedacht wordt of waarbij geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, maar die wel gerichte behandeling van hun problematiek kunnen gebruiken
  • Die uitbehandeld zijn, maar nog kunnen profiteren van aanvullende hulp

Speciaal voor deze kinderen is het programma Letterster omtwikkeld, waarmee ze thuis kunnen oefenen met lezen en spellen.

Over Letterster

Letterster is hét wetenschappelijk onderbouwde programma voor kinderen met lees- en spellingachterstanden of dyslexie. Effectieve online oefeningen helpen je kind meer zelfvertrouwen te krijgen en makkelijker te lezen en spellen. Met een intaketoets wordt het startniveau van je kind bepaald. Hierna volgt een persoonlijk oefentraject met 12 lessen. Tijdens het oefentraject kun je contact opnemen met een ervaren orthopedagoog om jouw vragen en de voortgang van je kind te bespreken.

Cursussen voor leerkrachten en intern begeleiders

Met speciale aandacht voor kinderen met dyslexie!

Cursus: spellingsonderwijs

De kern van het leren spellen is dat kinderen een woord wel kunnen horen of denken, maar nog niet (zeker) weten hoe ze het moet schrijven of typen. Dat lijkt op het eerste gezicht het intrappen van een wijd openstaande deur. Toch blijkt deze kern van het leren van spelling in de praktijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dit is dan ook het vertrekpunt van deze cursus. Bij kinderen met dyslexie verloopt het spellingproces zeer moeizaam en ze bouwen een (zeer) grote achterstand op. Juist bij deze kinderen zie je dat het spellingbewustzijn maar matig is ontwikkeld en ze onvoldoende kennis hebben van de regels.  Wanneer ze in het dyslexietraject komen, zie je vaak dat ze vooruit gaan met het spellen. Wat maakt dat ze vooruit gaan? Op welke manieren kan het spellingbewustzijn gestimuleerd worden bij deze groep? Wat kan je als leerkracht wellicht anders doen? De cursus geeft leerkrachten om te gebruiken in de groep.

Cursus: Wat werkt bij technisch lezen?

In de cursus nemen we het hele leesproces (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen) onder de loep. In de laatste bijeenkomst gaan we specifiek in op het leesproces bij dyslectische kinderen. Hoe en wanneer weet je of een kind mogelijk dyslectisch is en hoe kan je als leerkracht het beste een dyslectisch kind in de groep begeleiden?  Er zal op micro-niveau gekeken worden naar het technisch decoderen bij dyslectische kinderen. De informatie wordt niet alleen vanuit de wetenschap gegeven, maar vooral ook vanuit de eigen ervaringen als dyslexiebehandelaar in het onderwijs. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, maar weten we ook wat werkt.

TIPS VOOR OUDERS MET DYSLECTISCHE KINDEREN

Dyslexie is een aangeboren handicap die iedereen kan treffen. Onafhankelijk van intelligentie. Dyslexie is een hardnekkig probleem bij lezen, spellen en schrijven.  Hoe kan je als ouder je kind met dyslexie helpen?

TIP 1

Kies samen met je kind een leuk, spannend boek uit en lees elke avond even voor. Maak er echt een gezellig moment van, waarbij het kind lekker mag luisteren. Check tussendoor of je kind eventuele moeilijke woorden kent als je ze tegenkomt en leg zo nodig kort uit wat ze betekenen.

TIP 2

Om met plezier te lezen, is het belangrijk dat je kind een leuk boek uitzoekt. Ga samen naar de bibliotheek en zoek naar leuke boeken. Vraag eens aan de bibliotheek medewerkers naar leuke titels. Ze weten daar vaak veel vanaf. Op de website www.ikvindlezenleuk.nl kan je lezen wat andere kinderen van boeken vonden. Ook kan de site je kind helpen bij het zoeken van een boek dat hij of zij leuk vindt.

TIP 3

Bekijk ook of een boek niet te moelijk is voor je kind, dit kun je doen met de vijfvingertest. De test gaat als volgt:

Laat je kind een bladzijde van het boek dat hij/zij wil kiezen lezen. Als je kind een woord tegenkomt dat hij/zij niet kent of heel moeilijk kan lezen, laat hem/haar dan een vinger op steken. Tel aan het einde van de bladzijde hoeveel vingers hij/zij in de lucht heeft. Als dit er vijf of meer zijn (een hand vol dus) dan kunnen jullie beter een ander boek kiezen.

TIP 4

Ga spelenderwijs lezen met je kind. Bijvoorbeeld aan de ontbijttafel: je kind kan de achterkant van een pak hagelslag lezen. Ook tijdens het auto rijden kunnen er spelletjes gedaan worden met nummer borden. Maak een woord dat begint met een M, Z, A, enzovoort.

TIP 5

Maak met je kind een afspraak om elke dag op een vast tijdstip te lezen.

Nieuws & Blogs

Bedankje!

Dyslexiebehandelaar Kathelijne ontving een mooi bedankje van haar leerling.

Dubbeldad

Eva (bij ons in behandeling voor dyslexie) heeft samen met haar moeder een leuke mop bedacht:

Wat is een duddeldad?

Een bubbelbad voor kinderen met dyslexie! 🙂

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.De gegevens die je invult in het contactformulier worden enkel gebruikt om contact met je op te nemen. Gegevens worden niet opgeslagen en alleen per e-mail naar de verantwoordelijke binnen Cedin verstuurd.