Dyslexiezorg

Heeft jouw kind hardnekkige problemen met lezen en spellen en lukt het ondanks goed onderwijs en extra ondersteuning op school niet of onvoldoende om vooruitgang te boeken? Dan bieden wij hulp.

Wat mag je van ons verwachten?

Onderzoek en diagnose

Wij onderzoeken je kind om dyslexie vast te stellen. Deze diagnose is nodig om in aanmerking te komen voor onze dyslexiebehandelingen. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van dyslexie starten we met het onderzoek. Daarom hebben jullie eerst een intakegesprek. De hoofdbehandelaar beoordeelt dan of je kind voldoet aan de voorwaarden en of school binnen de mogelijkheden heeft gedaan wat nodig is. We leggen vervolgens uit wat je van het onderzoek kunt verwachten en maken een afspraak hiervoor. Na het onderzoek bespreken we in een eindgesprek de terugkoppeling van de onderzoeker. We gaan daarna samen aan de slag met de vraag: ‘Wat heeft jouw kind nodig om tot leren te komen?’ Op basis hiervan kijken we wat de best passende behandeling is.

Behandeling

Wij helpen je kind om beter te kunnen lezen en schrijven. Om dit te leren gebruiken we Letterlicht, een uniek behandelprogramma waarmee kinderen met plezier gaan lezen en schrijven! Kinderen werken tijdens de dyslexiebehandeling niet meer alleen op papier, maar oefenen ook samen met de behandelaar op de tablet. Het programma registreert de resultaten, waardoor de dyslexiebehandelaar nog beter kan afstemmen op het niveau van jouw kind.

Filmpjes over dyslexie

Bestaat het vermoeden van ernstige dyslexie bij je zoon of dochter?

Veelgestelde vragen

Wij helpen je kind en jou het liefst zo snel mogelijk, maar soms moet je even wachten tot je aan de beurt bent. Wij proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden.

Vergoede dyslexiezorg is bedoeld voor kinderen met ernstige dyslexie. Dat betekent dat je kind ernstige leesproblemen heeft. Meer informatie over de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg vind je in deze folder.

Zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED) is de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin je woont. Jouw gemeente vergoedt de zorg als je kind aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden gelden landelijk.

Als er vermoeden bestaat van ernstige dyslexie bij je zoon of dochter kun je je kind bij ons aanmelden voor onderzoek.

Vervolgens beoordelen wij je aanvraag. Bij voldoende onderbouwing voor het vermoeden van ernstige dyslexie nemen wij contact op met de gemeente voor de vergoeding. 

Wij hebben het volledig ingevulde aanmeldformulier nodig om te kunnen starten met de behandeling. Pas als beide gezaghebbende ouders én school dit formulier ondertekenen mogen wij hulp bieden.

De behandeling begint met een kennismakingsgesprek met de behandelaar. Deze bespreekt met jullie het ontwikkelplan voor je kind. Hierin staat aan welke doelen we samen gaan werken. En hoe wij dit gaan aanpakken. Ook bespreken we wat we tijdens de behandeling van ouders verwachten. Jullie krijgen dit ontwikkelplan vervolgens mee naar huis en we koppelen dit ook terug aan school.

We maken afspraken over drie toetsmomenten. Deze toetsmomenten gebruiken we om te evalueren of we met de juiste dingen bezig zijn. Waar nodig passen we de behandeling aan. Na elk toetsmoment volgt er een gesprek met ouders en geven we terugkoppeling aan school. Na het laatste toetsmoment maken we een eindverslag met adviezen gericht op de periode na behandeling.

Goed om te weten: het is altijd mogelijk dat de behandeling eerder afgerond wordt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde doelen zijn behaald of omdat er geen motivatie is voor het maken van huiswerk.

Het hebben van dyslexie betekent vaak veel voor kinderen. Kinderen kunnen het ervaren als opluchting, andere kinderen ervaren het als een grote last. Wat betekent het om dyslexie te hebben en hoe leert jouw kind hiermee omgaan? De dyslexiebehandeling helpt hier natuurlijk bij! Maar kinderen kunnen de behandeling als intensief ervaren. Lezen en spellen is juist iets wat kinderen met dyslexie moeilijk vinden. Hoe maak je de dyslexiebehandeling dan tot een succes?

Jullie spelen als ouders een grote rol in de motivatie van je kind. Je gaat tijdens de behandeling veel samen met je kind oefenen en huiswerk maken. Hoe je dat het beste kunt doen besteden we natuurlijk aandacht aan tijdens onze gesprekken.

We organiseren ook regelmatig ouderbijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met tips en adviezen hoe je kunt blijven oefenen, ook na de behandeling.

Mocht je kind verhinderd zijn voor de behandeling, geef dit dan minstens 24 uur van te voren aan. Wij zullen de afspraak verzetten naar een ander moment. Wanneer je de afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, kunnen we € 50,-  in rekening brengen.

Wij behandelen op school en in onze praktijken.

Jullie postcode bepaalt bij welke praktijk jullie worden aangemeld. Het heeft dus geen zin om onze praktijken te benaderen omdat ergens anders de wachttijd korter is.