Leerlingenzorg

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Maar elk kind is anders en heeft dus ook zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen om tot leren te komen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met concentratieproblemen, faalangst, moeite met rekenen en/of lezen of juist heel goed kunnen leren, maar geen motivatie meer hebben. Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig werken en hebben altijd hulp van de leerkracht nodig. Vaak weten leerkrachten wel op welke manier ze jouw kind het beste kunnen helpen, maar soms ook niet. Scholen kunnen ons dan inschakelen.

Wat mag je van ons verwachten?

Cedin begeleidt leerkrachten door naast de juf of meester te gaan staan. Samen zoeken we uit wat een kind nodig heeft. Dat noemen we consultatieve leerkrachtbegeleiding. Wij helpen leerkrachten inzicht te krijgen waarom bijvoorbeeld een kind lastig tot leren komt, de werkhouding hapert of schoolmotivatie zakt. Wij geven leerkrachten adviezen en praktische tips om mee verder te kunnen.

Soms vragen scholen ook aan Cedin om kinderen te onderzoeken. In opdracht van de school denken wij samen met ouders na over wat we willen weten en waarom. We onderzoeken dan bijvoorbeeld de intelligentie en taakaanpak van een kind. Voor onze onderzoeken is het ook belangrijk om te weten hoe een kind thuis is,  of er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling en vooral ook waarom je als ouder trots bent op je kind.

Hoe werken wij?

Leerlingenzorg gaat over leerlingen en is dus de verantwoordelijkheid van scholen. Het is daarom de school die een kind voor leerlingenzorg bij Cedin aanmeld. Dat doet een school altijd in overleg en met instemming van jou als ouder.

De kracht voor scholen om gebruik te maken van leerlingenzorg bij Cedin is dat wij terug kunnen vallen op de aanwezige expertise en ervaring in het onderwijs en de jeugdhulp. Zo vind je bij ons experts op het gebied van hoogbegaafdheid, taal en lezen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), werkhouding, schoolmotivatie, nieuwkomers en sociale veiligheid op school. Maar we zijn er misschien nog wel het meest voor leerlingen waarvan de leerkracht nog geen goed idee heeft wat nu helpend kan zijn voor een kind. Dan is nog helemaal niet duidelijk wat er aan de hand is en denken wij mee om tot een antwoord te komen.

Veelgestelde vragen

Maak jij je zorgen omdat je kind niet lekker in zijn vel zit? Denk je dat er op school meer uit je kind te halen valt dan wat hij of zij laat zien? Zit je kind niet lekker in zijn vel? 

Ga het gesprek aan met de meester of juf! Delen ze je zorgen of zien ze iets anders bij jouw kind? 

School heeft vaak haar eigen systeem hoe zorg geregeld wordt. Vraag eens aan school of jouw zorgen daarin worden meegenomen.

Nee, een vraag vanuit leerlingenzorg is altijd een vraag van leerkrachten / de school en is dus niet een jeugdhulpvraag. Scholen betalen namelijk zélf voor leerlingenzorg. Zij zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente betaalt jeugdhulp en doorverwijzen gaat via de huisarts of gebiedsteams.

Mochten er zorgen zijn over gedrag wat ook veel thuis voorkomt, dan kunnen wij wel een advies geven om dit gedrag verder te laten onderzoeken. Het is dan aan jou als ouder of je hierin een meerwaarde ziet voor je kind.

Als juf of meester zorgen heeft over de ontwikkeling van jouw kind op school, kunnen ze bij Cedin een onderzoek aanvragen. Daarvoor geven ouders allereerst hun toestemming.

Onze orthopedagoog/psycholoog maakt vervolgens afspraken met school, maar heeft ook een intakegesprek met ouders. Hierin hebben we het over hoe jouw kind thuis is, wat sterke kanten zijn en waar je als ouders mogelijk zorgen over hebt. Meestal vragen we ook naar bijzonderheden in de ontwikkeling en opvoeding. Ouders kennen hun kind het beste, dit is dus belangrijke informatie voor ons.

Het onderzoek doen we op school. Ouders zijn daar niet bij. We kijken bijvoorbeeld in de klas of gebruiken vragenlijsten om ergens meer over te weten te komen. Na het onderzoek schrijven we een verslag en hebben we een adviesgesprek met ouders. Dit adviesgesprek doen we het liefste met de school erbij. Je kunt als ouder zelf aangeven of je dat wilt. Het adviesgesprek is een belangrijk onderdeel, want we vertalen de resultaten van ons onderzoek naar een effectieve aanpak op school. We luisteren naar wat de leerkracht nodig heeft om jouw kind te helpen en hoe je als ouder hier ook positief aan kunt bijdragen. Na het gesprek delen we het verslag en met toestemming van ouders delen we dit ook met de school.

Het is vervelend om als ouder te zien dat je kind worstelt met rekenen. Sommige kinderen krijgen echt rekentegenzin. Dan wil je graag dat er iets aan gedaan wordt. Ga hierover in gesprek met school en geef je zorgen aan. Vertel ook wat je thuis ziet. Misschien oefen je thuis en zie je dat je kind steeds dezelfde fouten maakt. School zal de rekenproblemen herkennen en ermee aan de slag zijn of gaan.

Rekenproblemen zijn echter niet zomaar dyscalculie te noemen. Dan moet school namelijk ook voldaan hebben aan een aantal voorwaarden. Zoals vanaf groep 3 hele goede rekenhulp bieden naast goed rekenonderwijs in de groep. Ook moet school uitzoeken wat je kind lastig vindt bij rekenen door te analyseren wat moeilijk gaat. En als school weet wat moeilijk gaat, moeten ze daar passende rekenhulp op aanbieden.

Als dan blijkt na zes maanden dat je kind weinig groei doormaakt, beoordeelt school of een onderzoek naar dyscalculie zinvol is. Of dat school een onderzoek wil naar de rekenvaardigheden van je kind. Onderzoek naar dyscalculie doen we namelijk pas in groep 5 en het liefst in groep 6 en als je kind bij rekenen minstens drie keer de laagste score heeft gehaald op bijvoorbeeld de toets van Cito, Boom of IEP. Ook kijken we met school mee of de andere vakken wel duidelijk beter lukken, vooral begrijpend lezen. Cedin gaat met school in gesprek over deze voorwaarden, voordat ze een kind kunnen aanmelden voor onderzoek naar dyscalculie.

Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, geef dit dan minstens 24 uur van te voren aan. Wij zullen de afspraak verzetten naar een ander moment. Wanneer je de afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, kunnen we € 50,-  in rekening brengen.