Klachten

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en onze dienstverlening als waardevol ervaart. We doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn op al onze werkgebieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je een klacht hebt. Wij vinden het fijn als je dat met ons deelt. We kunnen ervan leren en jouw inbreng kan reden zijn om iets te veranderen en onze hulpverlening te verbeteren. Cedin neemt iedere klacht serieus en wil deze graag, samen met jou, naar tevredenheid oplossen.

In gesprek met de hulpverlener

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of heb je een klacht, dan is de eerste stap dit vroegtijdig te bespreken met de hulpverlener. Dit leidt vaak al tot een passende oplossing en kan veel problemen voorkomen. Kom je er niet uit? Dan kun je de klacht bespreken met zijn/haar leidinggevende, al dan niet in het bijzijn van de hulpverlener.

Klacht voorleggen aan manager of directeur zorgdienstverlening Cedin

Als je er samen met de hulpverlener en/of zijn/haar leidinggevende niet uitkomt, dan kun je de klacht voorleggen aan onze directeur zorgdienstverlening mw. R. van der Schuit. Zij zal je klacht vertrouwelijk behandelen en met een voorstel komen voor de verdere afhandeling.

Rinske van der Schuit

T. 06 512 272 49
E. r.vanderschuit@cedin.nl

Klachtenportaal Zorg

Ben je niet tevreden over wat de gesprekken met de hulpverlener, leidinggevende en directie hebben opgeleverd? Dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg waar Cedin bij is aangesloten. Zij behandelen je klacht zorgvuldig en onafhankelijk volgens de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg.

Een klacht indienen bij Klachtenportaal

Wil je je klacht indienen, zonder tussenkomst van Cedin, bij het Klachtenportaal Zorg? Ga dan naar www.klachtenportaalzorg.nl en vul online het klachtenformulier in of neem contact op met het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Bij het indienen van een klacht kun je je ook laten ondersteunen door de klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg. De persoon kan je bijvoorbeeld helpen bij het formuleren van de klacht.

Neem contact met ons op

Naast de hierboven genoemde stappen kun je je zorgen, ideeën, klachten of verbetersuggesties ook digitaal of per post aan ons doorgeven.

Post
Cedin
T.a.v. directiesecretariaat
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

Een brief met een klacht moet zijn voorzien van een handtekening.

Digitaal
Gebruik het formulier onderaan deze pagina of stuur een e-mail naar info@cedin.nl.

Een mail met een klacht moet zijn voorzien van een handtekening.

Klacht indienen

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Zie je er tegenop om je klacht te bespreken of kom je er niet uit met de hulpverlener, leidinggevende of manager? Dan kun je contact opnemen met één van de onderstaande vertrouwenspersonen. Zij zijn onafhankelijk en niet in dienst van Cedin. De vertrouwenspersoon kijkt samen met jou naar wat er precies aan de hand is en biedt een luisterend oor. Zij helpt je bij vragen als: “Klopt het wat mijn begeleider doet?” of “Ik zou mijn klacht graag met mijn hulpverlener willen bespreken, hoe kan ik dat het beste doen?”.

Tevens kan een vertrouwenspersoon je ondersteunen bij verdere stappen die nodig kunnen zijn om je probleem op te lossen. Zo kan de vertrouwenspersoon met jou meegaan naar een gesprek of het gesprek samen voorbereiden. Ook kan zij helpen bij het schrijven van een brief of het formuleren van de klacht voor het Klachtenportaal Zorg.

Wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt, is vertrouwelijk. Alleen wanneer jij toestemming geeft zal zij hierover communiceren met anderen. Bij gevaar voor jezelf of voor een ander kan deze vertrouwelijkheid echter worden doorbroken.