Chantal Huising

Kwaliteitsregister Jeugd: 120009499

Chantal Huising werkt als orthopedagoog bij Cedin in onze praktijk in Emmen.

Ze voert zowel diagnostiek als behandelingen uit bij kinderen en jongeren. Zij vindt het van belang dat ouders en (indien nodig en/of wenselijk) school worden betrokken in het traject.  Chantal begeleidt/ondersteunt ouders en leerkrachten door passende handelingsadviezen te geven. Ze kijkt vooral naar de behoefte achter het gedrag van het kind.

Chantal is betrokken, toegankelijk en zorgvuldig. Ook vindt zij het belangrijk om cliëntgerichtheid te werken, goed te luisteren en goed aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind en/of de ouders.