Femke Feenstra

Kwaliteitsregister Jeugd: 120013653

Femke is orthopedagoog en dyslexiebehandelaar bij Cedin. Ze behandelt kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie door het geven van wekelijkse behandelingen gericht op lezen en spelling.

Ze vindt het belangrijk dat kinderen weer plezier krijgen in lezen en spellen en sluit daarom in de behandelingen aan op de interesses en het niveau van het kind. Ook de sociaal-emotionele kant krijgt veel aandacht. Door in de behandelingen succeservaringen te laten opdoen, wordt het zelfvertrouwen vergroot.

Door haar achtergrond als leerkracht weet ze hoe belangrijk het is om een goede samenwerking te hebben met de driehoek: kind-school-gezin. Korte lijntjes met ouders en leerkrachten vindt ze belangrijk.