Marianne den Boer

Kwaliteitsregister Jeugd: 140007967

Marianne den Boer is systeemtherapeut bij Cedin en verbonden aan de drie zorgpraktijken in Friesland.

De systeemtherapeut – ook wel relatie- en gezinstherapeut genoemd – focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. De systeemtherapeut bespreekt welke invloed omgevingsfactoren als werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem, binnen de complexe samenhang van het systeem van de cliënt. Zo betrekt de systeemtherapeut belangrijke anderen bij de therapie. Vanuit het principe van meervoudige partijdigheid gaat de therapeut met alle betrokkenen een behandelrelatie aan. Daarnaast houdt de systeemtherapeut ook rekening met eventuele belangrijke afwezigen.

Marianne is praktisch ingesteld. Naast in gesprek gaan met kinderen/jongeren en volwassenen, maakt zij soms ook  gebruik van spel en oefeningen om de omgang met elkaar inzichtelijk te maken en/of te oefenen.

Zij vindt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner. De systeemtherapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen.